پیشنهاد بیمه نامه آتش سوزی واحد مسکونی

ریال
ریال
  • زلزله
  • سیل
  • طوفان
  • رانش زمین
  • ترکیدگی لوله
  • فرو نشست زمین
  • ضایعات ناشی از برف و باران
  • سرقت
  • خودرو مالک در پارکینگ