بیمه ثالث چیست؟
درباره بیمه ثالثسوالات متداول ثالث

بیمه شخص ثالث از بیمه نامه هایی می باشد که بسیار پرطرفدار بوده و اغلب افراد آشنایی نسبی با این بیمه نامه دارند، شاید علت این ماجرا بیمه اجباری بودن و این که اغلب برای خودرو افراد انجام می شود که وسیله نقلیه ای است پر تردد و اغلب مردم از این وسیله برای جابجایی استفاده می کنند. از این رو در طول مدت هر سال همه افراد برای یکبار هم شده، در زمان تمدید بیمه نامه با نوع و میزان پوشش های این بیمه نامه و محاسبه قیمت بیمه ثالث درگیر می شوند.
در بیمه شخص ثالث بیمه گذار، عموما مالک وسیله نقلیه بوده و کسی است که بیمه نامه به نام او صادر می شود، شرکت بیمه گر همان شرکتی است که بیمه نامه شما از آن شرکت بیمه صادر می شود. شخص ثالث، فرد زیان دیده ای است که غیر از راننده مقصر حادثه بوده و خسارت دیده است.

چگونه تخفیفات بیمه نامه شخص ثالث را به خودرو جدیدم انتقال بدهم؟

با همراه مدارک خودروی جدید و قدیمی به شعبه مراجعه نمایید.

در صورتیکه مورد بیمه به شخص دیگری مننتقل شود آیا بیمه نامه نیز قابل انتقال است ؟

بادرخواست کتبی بیمه گذار و موافقت بیمه گر و کارشناسی مجدد مورد بیمه ، بیمه نامهقابل انتقال خواهد بود،ولی تخفیفات به بیمه گذارجدید منتقل نخواهد شد . که دراینصورت با صدور الحاقیه بیمه نامه به مالک جدید قابل انتقال می باشد.

با سلام آیا بیمه شخص ثالت و سرنشین شامل راننده نیز می گردد؟

پوشش سرنشین شامل راننده می باشد که اکنون بنام پوشش مسبب حادثه ارائه می شود

ایا میتوان در حادثه ای که من مقصر نبوده ام از بیمه ثالث مقصر استفاده کنم و خودم از بیمه بدنه ماشین خودم نیز استفاده کنم؟

خیر. بیمه نامه بدنه خساراتی را جبران می نماید که شما در آن حادثه مقصر باشید.

پراید مدل 87 با 3 سال سابقه بیمه و بدون استفاده از بیمه.هزینه بیمه با دیه جدید چقدر می شود؟

برای مبلغ بیمه نامه خود به یکی از نمایندگان بیمه ایران در نزدیکی محل سکونت و یا محل کار خود مراجعه نمایید(با توجه به متغیر بودن پوشش ها مبلغ حق بیمه متفاوت می باشد)

از نظر بیمه در چه موقعی اتومبیل ازدست رفته کلی تلقی می شود ؟

•هنگامی که هزینه تعمیر وتعویض قسمتهای اسیب دیده از 70درصد مبلغ بیمه شده بیشتر باشد.

•هنگامی که خودرو سرقت شده با شد واز اعلام آن به مراجع قضایی وانتظامی3ماه گذشته با شد وپیدا نشده باشد.