پرسشنامه و پیشنهاد بیمه

بیمه تجهیزات الکترونیکی


انتخاب شخصیت*
کد ملی*
نام*
نام خانوادگی *
شماره همراه *
تلفن ثابت
کد پستی
آدرس *
موارد اجباری را بارگذاری کنید
  • عکس کارتن حاوی سریال یا MIEI: روی کارتن اکثر دستگاه ها برچسبی وجود دارد که سریال و یا IMEI آن دستگاه روی آن درج شده است. در حالی که کل کارتن و برچسب سریال در تصویر بصورت کامل مشخص باشد عکس گرفته و ارسال نمائید.
  • عکس صفحه نمایش روشن حاوی سریال و یا MIEI: در موبایل و تبلت می توانید برای یافتن IMEI با تایپ *#06# در شماره گیر و بدون زدن کلید تماس شماره IMEI/MEID دستگاه را بر روی صفحه نمایش دهید. در سایر دستگاه ها و یا در صورتی که IMEI در صفحه تیره و تاریک نمایش داده شد به قسمت تنظیمات و درباره بروید و در حالی که اطلاعات دستگاه نمایش داده شده است از کل دستگاه واضح عکس گرفته و ارسال نمائید.
  • عکس قاب و پشت دستگاه: از پشت و یا قاب اصلی دستگاه (بدون قاب محافظ و جانبی) در حالی که کل دستگاه و سریال آن در تصویر کامل و مشخص باشد عکس گرفته و ارسال نمائید.

قوانین حاکم برای تکمیل فرم پیشنهاد و درخواست صدور بیمه نامه