آدرس:‌ دفتر مرکزی: تهران، خیابان فردوسی جنوبی، خیابان سرهنگ سخایی، شماره 48
تلفن ثابت: دفتر مرکزی: 62813-021
ایمیل: info@taminsazan.com
نمابر: دفتر مرکزی: 66710789-021
استان: تهران
شهر: تهران
اطلاعات نماینده
نام مسئول
ساعت کاری
شماره تماس